Kazan Verimliliği Ölçüm

Uygulama ve Fonksiyonlar

Kazan dairesi verim ölçme, izleme ve analiz sistemi; hava-yakıt oranı, yakıt özellikleri, baca gazı sıcaklıgı, besi suyu iletkenlik

(TDS) miktarı, kazan yükleme oranı, yalıtım gibi parametrelerin degiskenligine baglı olarak kazan verimi ölçebilir. Degisen degerleri anlık izleme ve rapor alma olanagı saglar. Ayrıca, istenildigi an geçmis dönük veriler de alınabilir.

KAPAT